Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

...의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
...가 귀여운 아들/딸을 갖게 되었음을 기쁨으로 알려드립니다.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
우리의 새 아기의 탄생을 알려드리게 되어 기쁩니다.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
저희의 새 아들/딸 ... 를 기쁨으로 소개드립니다.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
10개의 손가락과 10개의 발가락.... 저희 가족이 한 명 늘었습니다. ...와 ...는 ....의 탄생을 알려드리게 되어 행복합니다.
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
사랑과 희망으로 세상에 태어난 ....를 축하합니다.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
우리 가족의 새 멤버 ...를 기쁨으로 소개드립니다.
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
우리 아들/딸의 탄생 소식을 전해드리게 되어 너무나 기쁩니다.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

.. 와 ...는 약혼하였습니다.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekanntgabe der Verlobung
...는 저희의 약혼소식을 기쁨으로 알려드립니다.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekanntgabe der Verlobung
...와 ...이 행복과 사랑으로 약혼하였습니다.
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekanntgabe der Verlobung
...와....의 딸, ...와 ....와 ....의 아들, ....가 약혼하였음을 알려드립니다. 결혼식은 8월에 있습니다.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
....와 ...의 약혼식 파티에 오셔서 자리를 빛내주세요.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier
...와 ...의 약혼식에 부디 오셔서 축하해주세요.
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

...와 ...의 결혼 소식을 알려드리게 되어 기쁨으로 생각합니다.
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekanntgabe der Hochzeit
...는 곧 ...의 아내가 됩니다.
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
...와 ....는 당신을 우리의 결혼식에 초대합니다. 저희와 함께 하셔서, 소중한 날을 빛내주세요.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
...와 ...는 저희의 딸/아들 ...의 결혼식에 당신을 초대하고 싶습니다.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
나에게 매우 소중하고 특별한 ...야, 나의 결혼식에 와서 함께 축하해줘.
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

...일, ...에 ...에서 하는 모임에 함께 하시면 참 좋겠습니다.
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
...를 축하하기 위해 저녁식사에 초대하고 싶습니다.
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
...에 친절히 초대하고 싶습니다.
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
...를 축하하기 위해 친구들과 모임을 갖습니다. 와주신다면 감사하겠습니다.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
와주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
...에 와서 만날 래?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informell, Einladung von Freunden