Tschechisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

・・・・の誕生を報告できることをうれしく思います。
S potěšením oznamujeme narození...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
・・・・に男の子/女の子の赤ちゃんが生まれました。
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
私たちに男の子/女の子の新しい赤ちゃんが生まれました。
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
私たちに新しい娘が/息子ができました。
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
赤ちゃんの誕生、本当におめでとうございます。健やかで、活発に育ちますよう、心からお祈りしております。
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
・・・・を喜んで家族に迎えました。
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
・・・・が新しく家族の一員に加わったことを報告します。
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
新しく息子/娘が誕生しました。
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

・・・・と・・・・は婚約しました。
... a ... jsou zasnoubeni.
Bekanntgabe der Verlobung
・・・・は、婚約を報告することができてとても幸せです。
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Bekanntgabe der Verlobung
・・・・と・・・・の婚約を喜んで報告します。
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Bekanntgabe der Verlobung
私たちは娘が・・・・家の息子の・・・・さんと婚約したことを報告します。挙式は8月に行われます。
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
皆で・・・・と・・・・の婚約をお祝いしましょう。
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Einladung zur Verlobungsfeier
・・・・に・・・・と・・・・の婚約パーティーを行いますので是非お越しください。
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

・・・・と・・・・の結婚を報告します。
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Bekanntgabe der Hochzeit
・・・・(旧姓)は間もなく・・・・(新しい名字)になります。
Slečna se brzy stane paní ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
・・・・と・・・・はこの度結婚式を挙げることに致しましたのでご出席願えないかと思いお知らせしました。
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
・・・・が結婚式を挙げることにいたしましたので、ご出席願えないかと思いお知らせいたしました。
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
・・・・と・・・・は・・・・日に・・・・で行われる結婚式に、大切な友人である・・・・にもぜひ足を運んでいただきたく、お知らせいたしました。
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

・・・・日に・・・・で・・・・の集まりがありますので是非足をお運び下さい。
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
・・・・をお祝いするために夕食をご一緒したいと考えております。
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
・・・・にぜひ足をお運びください。
Jste srdečně zváni...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
・・・・のお祝いに友達で集まるから、よかったら来てください。
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
是非来てください。
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
・・・・に行かない?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informell, Einladung von Freunden