Dänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... et... se sont fiancés.
... og... er forlovet.
Bekanntgabe der Verlobung
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Bekanntgabe der Verlobung
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Bekanntgabe der Verlobung
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Einladung zur Verlobungsfeier
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Bekanntgabe der Hochzeit
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Frk.... bliver snart Fru. ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Vous êtes cordialement invités à...
I er hjerteligt inviteret til...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informell, Einladung von Freunden