Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi har välkomnat ... till världen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... och ... har förlovat sig.
Bekanntgabe der Verlobung
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Bekanntgabe der Verlobung
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Bekanntgabe der Verlobung
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Einladung zur Verlobungsfeier
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Bekanntgabe der Hochzeit
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Ni invitas al...
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informell, Einladung von Freunden