Portugiesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Nós estamos felizes em anunciar o nascimento de ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Estou feliz em dizer-lhes que ... agora tem um filhinho/ uma filhinha.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Nós gostaríamos de anunciar o nascimento do nosso bebê.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Nós estamos felizes em lhes apresentar ... , o nosso filho/ a nossa filha.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Dez dedinhos nas mãos, dez dedinhos nos pés, e com estes novos números a nossa família cresce. ... e ... têm o prazer de anunciar o nascimento de ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Com amor e esperança, damos as boas-vindas a ... .
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Orgulhosamente apresentamos o mais novo membro da nossa família ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Nós estamos muito felizes em anunciar a chegada do nosso filho / da nossa filha.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
...e...estão noivos.
Bekanntgabe der Verlobung
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... têm o prazer de anunciar o seu noivado.
Bekanntgabe der Verlobung
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Nós estamos felizes em anunciar o noivado de ... e ... .
Bekanntgabe der Verlobung
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Sr. e Srª. ..., de..., anunciam o noivado de sua filha, ..., com ..., filho do Sr. e Srª. ..., (também) de .... O casamento está sendo planejado para Agosto.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Junte-se a nós na festa de comemoração do noivado de... e ....
Einladung zur Verlobungsfeier
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Os senhores estão cordialmente convidados para a festa de noivado de... e... em ....
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Nós temos o prazer de anunciar o casamento de...e....
Bekanntgabe der Hochzeit
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Srtª.... está prestes a se tornar a Sra.....
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Srtª.... e Sr. ... gentilmente solicitam a sua presença em seu casamento. O senhor / A senhora é bem-vindo(a) para desfrutar este dia especial com eles.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
O Sr. e a Srª. ... convidam-no para o casamento de seu filho / sua filha ... em ...em/ no /na....
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Por ser tão importante em nossas vidas, ...e ... solicitamos a sua presença em nosso casamento em... em /no /na ....
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Nós ficaremos muito satisfeitos com a sua presença em ...(data) às...(hora)...em/ no/na...para....
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Nós gostaríamos de ter o prazer da sua companhia em um jantar para comemorar ....
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Ni invitas al...
O senhor / A senhora está cordialmente convidado(a) para ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Nós faremos uma festa entre amigos para comemorar... e ficaríamos muito felizes com a sua presença.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Nós gostaríamos muito que você viesse.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Vocês gostariam de vir para ... para ...?
Informell, Einladung von Freunden