Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
We are happy to announce the birth of…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
…and…are engaged.
Bekanntgabe der Verlobung
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
…are happy to announce their engagement.
Bekanntgabe der Verlobung
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekanntgabe der Verlobung
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Einladung zur Verlobungsfeier
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekanntgabe der Hochzeit
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
Ni invitas al...
You are cordially invited to…
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Ni devus tre multe kiel vi venus.
We would very much like you to come.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Would you like to come to…for…?
Informell, Einladung von Freunden