Ungarisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

We are happy to announce the birth of…
Örömmel értesítünk, hogy megszületett...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány /fia megszületett.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Szeretnék bejelenteni kisbabánk megszületését.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat / fiunkat.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik be ... megszületését.
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
With love and hope we welcome…to the world.
Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Örömmel mutatjuk be családunk legújabb tagját, ...-t.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk megszületését.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

…and…are engaged.
... és .... eljegyezték egymást.
Bekanntgabe der Verlobung
…are happy to announce their engagement.
... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték egymást.
Bekanntgabe der Verlobung
We are happy to announce the engagement of…and…
Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését.
Bekanntgabe der Verlobung
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését ...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő várható.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük az eljegyzésüket.
Einladung zur Verlobungsfeier
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési partijára .... (dátum)
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Örömmel jelentjük be, hogy ... és .... összeházasodtak.
Bekanntgabe der Hochzeit
Miss…is soon to become Mrs. ...
.... hamarosan .... lesz.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... és .... számít az Ön jelenlétére az esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk esküvőjén ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és .... számít a jelenlétedre az esküvőjükön...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a ....
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy megünnepeljük a ....
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
You are cordially invited to…
Szeretettel meghívjuk a ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Szervezünk egy baráti partit, hogy megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el tudnál jönni.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
We would very much like you to come.
Nagyon szeretnénk, hogy elgyere.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Would you like to come to…for…?
Szeretnétek eljönni a ...?
Informell, Einladung von Freunden