Tschechisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

We are happy to announce the birth of…
S potěšením oznamujeme narození...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
With love and hope we welcome…to the world.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

…and…are engaged.
... a ... jsou zasnoubeni.
Bekanntgabe der Verlobung
…are happy to announce their engagement.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Bekanntgabe der Verlobung
We are happy to announce the engagement of…and…
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Bekanntgabe der Verlobung
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Einladung zur Verlobungsfeier
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Bekanntgabe der Hochzeit
Miss…is soon to become Mrs. ...
Slečna se brzy stane paní ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

We would be delighted if you would join us on..at…for…
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
You are cordially invited to…
Jste srdečně zváni...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
We would very much like you to come.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Would you like to come to…for…?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informell, Einladung von Freunden