Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

We are happy to announce the birth of…
Vi har välkomnat ... till världen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
With love and hope we welcome…to the world.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

…and…are engaged.
... och ... har förlovat sig.
Bekanntgabe der Verlobung
…are happy to announce their engagement.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Bekanntgabe der Verlobung
We are happy to announce the engagement of…and…
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Bekanntgabe der Verlobung
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Einladung zur Verlobungsfeier
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Bekanntgabe der Hochzeit
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
You are cordially invited to…
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
We would very much like you to come.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Would you like to come to…for…?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informell, Einladung von Freunden