Niederländisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Bekanntgabe der Verlobung
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Bekanntgabe der Verlobung
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Bekanntgabe der Verlobung
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Bekanntgabe der Hochzeit
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informell, Einladung von Freunden