Dänisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Bekanntgabe der Verlobung
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Bekanntgabe der Verlobung
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Bekanntgabe der Verlobung
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Einladung zur Verlobungsfeier
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Bekanntgabe der Hochzeit
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informell, Einladung von Freunden