Französisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Vi er glade for at meddele fødslen af...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... og... er forlovet.
... et... se sont fiancés.
Bekanntgabe der Verlobung
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
Bekanntgabe der Verlobung
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
Bekanntgabe der Verlobung
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
Einladung zur Verlobungsfeier
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
Bekanntgabe der Hochzeit
Frk.... bliver snart Fru. ...
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
I er hjerteligt inviteret til...
Vous êtes cordialement invités à...
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Ça vous dirait de venir à... pour...?
Informell, Einladung von Freunden