Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Bekanntmachung und Einladung

Brief | E-Mail | Bekanntmachung und Einladung | Grußtexte | SMS & Internet

Bekanntmachung und Einladung - Geburt

Vi er glade for at meddele fødslen af...
We are happy to announce the birth of…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch eine dritte Partei
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern, normalerweise auf einer Karte mit dem Bild des Kindes
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Gebräuchliche Redewendung bei der Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
With love and hope we welcome…to the world.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Bekanntgabe der Geburt eines Kindes durch die Eltern

Bekanntmachung und Einladung - Verlobung

... og... er forlovet.
…and…are engaged.
Bekanntgabe der Verlobung
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
…are happy to announce their engagement.
Bekanntgabe der Verlobung
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
We are happy to announce the engagement of…and…
Bekanntgabe der Verlobung
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Traditionelle Bekanntgabe der Verlobung der Tochter durch die Eltern
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Einladung zur Verlobungsfeier
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Einladung zur Verlobungsfeier

Bekanntmachung und Einladung - Hochzeit

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Bekanntgabe der Hochzeit
Frk.... bliver snart Fru. ...
Miss…is soon to become Mrs. ...
Bekanntgabe der Hochzeit einer Frau
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Einladung von Gästen zur Hochzeit durch die Eltern des Bräutigams/der Braut
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Einladung von engen Freunden zur Hochzeit durch das Hochzeitspaar

Bekanntmachung und Einladung - Besondere Anlässe

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Einladung von Personen zu besonderen Anlässen an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Zeit und aus einem bestimmten Grund
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Einladung von Personen zu einer Abendgesellschaft mit Begründung
I er hjerteligt inviteret til...
You are cordially invited to…
Formell, Einladung zu einer förmlichen Veranstaltung. Gebräuchlich für geschäftliche Abendveranstaltungen
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Einladung von engen Freunden zu einem wichtigen Anlass
Vi vil meget gerne have at du kommer.
We would very much like you to come.
Einladung zu einem Anlass, zugleich Betonung der Freude über die Teilnahme
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Would you like to come to…for…?
Informell, Einladung von Freunden