Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Termin

Termin - Vereinbarung

Jag skulle gärna vilja boka in ett möte med Mr Smith.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Formell, sehr höflich
När skulle det passa för dig?
When would it suit you?
Formell, höflich
Kan vi planera in ett möte?
Can we arrange a meeting?
Formell, höflich
Jag tycker att vi kunde träffas.
I think we should meet.
Formell, direkt

Termin - Verschieben

Jag undrar om det skulle vara möjligt att skjuta upp vårt möte?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Formell, sehr höflich
Jag hinner inte till kl 14.00 i morgon. Kan vi träffas lite senare, säg 16.00?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Formell, höflich
Skulle det vara möjligt att boka in ett annat datum?
Would it be possible to set another date?
Formell, höflich
Jag måste skjuta upp vårt möte till ...
I have to postpone our meeting until…
Formell, höflich
Tyvärr är jag dubbelbokad den dagen som vi stämt möte. Skulle det vara möjligt att boka om till en annan dag?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Formell, höflich
Jag är tvungen att ändra datumet för vårt möte.
I am forced to change the date of our meeting.
Formell, direkt
Skulle vi kunna träffas lite tidigare/senare?
Could we make it a bit earlier/later?
Formell, direkt

Termin - Absage

Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vårt möte i morgon. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär detta orsakar dig.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formell, höflich
Tyvärr måste jag meddela att jag inte kommer att kunna närvara på vår förslagna mötestid och att jag därför är tvungen att ställa in mötet.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Formell, höflich
Jag är rädd för att jag måste ställa in vårt möte för i morgon.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Formell, höflich
På grund av ... måste jag tyvärr ställa in vårt möte.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Formell, höflich