Niederländisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Termin

Termin - Vereinbarung

Mi ŝatus kunvenon kun sinjoro Smith bonvolu.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Formell, sehr höflich
Kiam ĉu konvenas al vi?
Wanneer schikt het u?
Formell, höflich
Ĉu ni povas aranĝi renkontiĝon?
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Formell, höflich
Mi pensas, ke ni devus renkonti.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Formell, direkt

Termin - Verschieben

Mi scivolas ĉu oni povas prokrasti nian kunvenon?
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Formell, sehr höflich
Mi ne povas morgaŭ ĉe 2pm. Ĉu ni povas fari ĝin iom poste, diru 4pm?
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Formell, höflich
Ĉu estus ebla starigi alian daton?
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Formell, höflich
Mi devas prokrasti nian renkontiĝon ĝis...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Formell, höflich
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis renkonti. Ĉu estus ebla renkonti ĉe alia dato?
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Formell, höflich
Mi devas ŝanĝi la daton de nia kunveno.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Formell, direkt
Povus ni renkontri pli frue/poste?
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Formell, direkt

Termin - Absage

Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi vian kunvenon por morgaŭ. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formell, höflich
Bedaŭre, mi devas informi vin, ke mi ne povos ĉeesti nian proponita kunveno, kaj tial devas nuligi.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Formell, höflich
Mi timas, ke mi devos nuligi nian kunvenon por morgaŭ.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Formell, höflich
Pro..., mi timas ke mi devas nuligi nian kunvenon.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Formell, höflich