Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Reservierung

Reservierung - Buchung

Quisiera reservar...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formell, höflich
Me gustaría reservar...
Přál bych si zarezervovat...
Formell, höflich
¿Tiene una habitación disponible para...
Máte volná místa na...
Formell, höflich
Quisiera reservar una habitación para el...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formell, höflich
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formell, höflich
Quisiera reservar... a nombre de...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formell, höflich
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formell, höflich

Reservierung - Änderung

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formell, höflich
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formell, höflich
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formell, sehr höflich
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formell, höflich

Reservierung - Stornierung

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formell, höflich
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formell, höflich
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formell, höflich
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formell, höflich