Französisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Reservierung

Reservierung - Buchung

Chciałbym zarezerwować...
Je voudrais réserver...
Formell, höflich
Chcę zarezerwować...
Je souhaiterais réserver...
Formell, höflich
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Avez-vous des chambres libres ?
Formell, höflich
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Formell, höflich
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Formell, höflich
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Je voudrais réserver... au nom de...
Formell, höflich
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Formell, höflich

Reservierung - Änderung

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Formell, höflich
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Formell, höflich
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Formell, sehr höflich
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Formell, höflich

Reservierung - Stornierung

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Formell, höflich
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Formell, höflich
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Formell, höflich
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formell, höflich