Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formell, sehr höflich
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formell, höflich
Proforma faktura bude poslána faxem.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formell, direkt
Splatné ihned po obdržení zboží.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formell, direkt
Celková splatná částka je...
Det totale beløb der skal betales er...
Formell, direkt
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formell, sehr höflich
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formell, höflich
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formell, höflich
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formell, höflich
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formell, direkt
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formell, direkt
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formell, sehr direkt
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formell, sehr direkt
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formell, höflich