Portugiesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formell, sehr höflich
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formell, höflich
Proformafakturan kommer att faxas.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formell, direkt
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formell, direkt
Det totala betalningsbeloppet är ...
O valor total a pagar é...
Formell, direkt
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formell, sehr höflich
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formell, höflich
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formell, höflich
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formell, höflich
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formell, direkt
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formell, direkt
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formell, sehr direkt
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formell, sehr direkt
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formell, höflich