Finnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Formell, sehr höflich
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Liitteenä lasku numero...
Formell, höflich
Proformafakturan kommer att faxas.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Formell, direkt
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Formell, direkt
Det totala betalningsbeloppet är ...
Koko maksettava summa on...
Formell, direkt
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Formell, sehr höflich
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Formell, höflich
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Formell, höflich
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Formell, höflich
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Formell, direkt
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Formell, direkt
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Formell, sehr direkt
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Formell, sehr direkt
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Formell, höflich