Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Formell, sehr höflich
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Formell, höflich
Proformafakturan kommer att faxas.
La proforma fakturo estos faksato.
Formell, direkt
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Formell, direkt
Det totala betalningsbeloppet är ...
La tuta pagebla kvanto estas...
Formell, direkt
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Formell, sehr höflich
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Formell, höflich
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Formell, höflich
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Formell, höflich
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Formell, direkt
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Formell, direkt
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Formell, sehr direkt
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Formell, sehr direkt
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Formell, höflich