Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formell, sehr höflich
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formell, höflich
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formell, direkt
Оплата сразу после доставки товара
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formell, direkt
Общая сумма...
Celková splatná částka je...
Formell, direkt
Мы выписываем счета только в евро
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formell, sehr höflich
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formell, höflich
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formell, höflich
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formell, höflich
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formell, direkt
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formell, direkt
Мы еще не получили оплату за...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formell, sehr direkt
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formell, sehr direkt
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formell, höflich