Spanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formell, sehr höflich
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Formell, höflich
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formell, direkt
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formell, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Formell, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formell, sehr höflich
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formell, höflich
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formell, höflich
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formell, höflich
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formell, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formell, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formell, sehr direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formell, sehr direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formell, höflich