Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formell, sehr höflich
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formell, höflich
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formell, direkt
Płatne przy odbiorze.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formell, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formell, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formell, sehr höflich
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formell, höflich
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formell, höflich
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formell, höflich
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formell, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formell, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formell, sehr direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formell, sehr direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formell, höflich