Portugiesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Formell, sehr höflich
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontra-se anexa a fatura nº.
Formell, höflich
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
A fatura pro forma será enviada por fax.
Formell, direkt
Płatne przy odbiorze.
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Formell, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
O valor total a pagar é...
Formell, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Formell, sehr höflich
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Formell, höflich
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Formell, höflich
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Formell, höflich
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Formell, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Formell, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Formell, sehr direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Formell, sehr direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Formell, höflich