Französisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Merci de régler le montant suivant...
Formell, sehr höflich
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Formell, höflich
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La facture pro forma sera faxée.
Formell, direkt
Płatne przy odbiorze.
Réglable directement après réception des biens.
Formell, direkt
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
La montant total à payer est de...
Formell, direkt
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Formell, sehr höflich
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Formell, höflich
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Formell, höflich
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Formell, höflich
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Formell, direkt
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Formell, direkt
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Formell, sehr direkt
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Formell, sehr direkt
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Formell, höflich