Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formell, sehr höflich
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formell, höflich
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formell, direkt
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Płatne przy odbiorze.
Formell, direkt
Het te betalen totaalbedrag is ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formell, direkt
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formell, sehr höflich
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formell, höflich
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formell, höflich
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formell, höflich
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formell, direkt
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formell, direkt
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formell, sehr direkt
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formell, sehr direkt
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formell, höflich