Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

Merci de régler le montant suivant...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formell, sehr höflich
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formell, höflich
La facture pro forma sera faxée.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formell, direkt
Réglable directement après réception des biens.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formell, direkt
La montant total à payer est de...
Celková splatná částka je...
Formell, direkt
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formell, sehr höflich
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formell, höflich
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formell, höflich
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formell, höflich
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formell, direkt
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formell, direkt
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formell, sehr direkt
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formell, sehr direkt
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formell, höflich