Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formell, sehr höflich
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formell, höflich
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formell, direkt
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formell, direkt
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Formell, direkt
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formell, sehr höflich
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formell, höflich
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formell, höflich
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formell, höflich
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formell, direkt
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formell, direkt
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formell, sehr direkt
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formell, sehr direkt
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formell, höflich