Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

For my services I kindly request the following payment…
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formell, sehr höflich
Please find enclosed invoice no. … for …
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formell, höflich
The pro forma invoice will be faxed.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formell, direkt
Payable immediately after the receipt of the goods.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formell, direkt
The total amount payable is…
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formell, direkt
It is our company policy to invoice only in Euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

May we remind you that your payment for...is overdue.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formell, sehr höflich
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formell, höflich
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formell, höflich
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formell, höflich
Our records show that the invoice still has not been paid.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formell, direkt
Please send your payment promptly.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formell, direkt
We have not yet received payment for…
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formell, sehr direkt
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formell, sehr direkt
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formell, höflich