Rumänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Rechnung

Rechnung - Rechnungsstellung

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formell, sehr höflich
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formell, höflich
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formell, direkt
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formell, direkt
Det totale beløb der skal betales er...
Suma totală de plată este...
Formell, direkt
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formell, sehr direkt

Rechnung - Rechnungserinnerung

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formell, sehr höflich
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formell, höflich
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formell, höflich
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formell, höflich
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formell, direkt
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formell, direkt
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formell, sehr direkt
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formell, sehr direkt
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formell, höflich