Russisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Уважаемый г-н президент
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Thưa bà,
Уважаемая госпожа...
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Gửi ông A,
Дорогой Иван!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Пишем вам по поводу...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Мы пишем в связи с ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Liên quan tới việc/vấn đề...
Ввиду...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Về việc/vấn đề...
В отношении...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Tôi viết thư này để nói về...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Я пишу от лица..., чтобы...
Formell, im Namen einer anderen Person
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ваша компания была рекомендована...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Liệu ông/bà có phiền...
Вы не против, если...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Không biết ông/bà có vui lòng...
Будьте любезны...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Буду очень благодарен, если...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Не могли бы вы прислать мне...
Formelle Anfrage, höflich
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Мы заинтересованы в получении...
Formelle Anfrage, höflich
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вынужден (с)просить вас...
Formelle Anfrage, höflich
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Не могли бы вы посоветовать...
Formelle Anfrage, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
Пришлите пожалуйста...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Вам необходимо срочно...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Мы были бы признательны, если..
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formelle Anfrage, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi dự định...
Нашим намерением является...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Прикрепленный файл в формате...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formell, höflich
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Больше информации см. на сайте...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formell, sehr höflich
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formell, sehr höflich
Xin chân thành cảm ơn...
Заранее спасибо...
Formell, sehr höflich
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formell, sehr höflich
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formell, sehr höflich
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formell, höflich
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formell, höflich
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formell, höflich
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formell, höflich
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formell, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Если вам необходимо больше информации...
Formell, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Мы ценим ваш вклад
Formell, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formell, sehr direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Надеюсь на скорый ответ
Weniger formell, höflich
Kính thư,
С уважением...
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Kính thư,
С уважением...
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Thân ái,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Thân ái,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen