Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
...'e istinaden
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Saygılarımla,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saygılarımla,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Saygılar,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen