Russisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Vážený pane prezidente,
Уважаемый г-н президент
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
Уважаемый г-н ...
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Уважаемая госпожа...
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Уважаемые...
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Уважаемый...
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
Дорогой Иван!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
Пишем вам по поводу...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
Мы пишем в связи с ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
Ввиду...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
В отношении...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
Ваша компания была рекомендована...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
Вы не против, если...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Будьте любезны...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Буду очень благодарен, если...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Не могли бы вы прислать мне...
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
Мы заинтересованы в получении...
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
Вынужден (с)просить вас...
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
Не могли бы вы посоветовать...
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Пришлите пожалуйста...
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Вам необходимо срочно...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Мы были бы признательны, если..
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Нашим намерением является...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Příloha je ve formátu...
Прикрепленный файл в формате...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formell, höflich
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Больше информации см. на сайте...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
Заранее спасибо...
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formell, höflich
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Если вам необходимо больше информации...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
Мы ценим ваш вклад
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Надеюсь на скорый ответ
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
С уважением...
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
С уважением ваш...
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen