Italienisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Vážený pane prezidente,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Gentili Signore e Signori,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
Gentile Mario,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
In riferimento a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
Per quanto concerne...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
La contatto per conto di...
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
Le dispiacerebbe...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
La contatto per sapere se può...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Le sarei veramente grata/o se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi...
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
Mi trovo a chiederLe di...
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
Potrebbe raccomadarmi...
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
La invitiamo caldamente a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Le saremmo grati se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby ...
È nostra intenzione...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Dopo attenta considerazione...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Příloha je ve formátu...
L'allegato è in formato... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formell, höflich
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formell, höflich
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Spero di sentirLa presto.
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
In fede,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
Cordiali saluti
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Cordialmente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Saluti
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
Saluti
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen