Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby ...
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Příloha je ve formátu...
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen