Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Vážený pane prezidente,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby ...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Příloha je ve formátu...
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen