Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Naším záměrem je, aby ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Příloha je ve formátu...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen