Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
Drogi/Szanowny Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Załącznik jest w formacie...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen