Italienisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Gentili Signore e Signori,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gentilissimo Bianchi,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
Gentile Mario,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
In riferimento a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
Per quanto concerne...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
La contatto per conto di...
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Le dispiacerebbe...
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
La contatto per sapere se può...
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Le sarei veramente grata/o se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi...
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi trovo a chiederLe di...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
La invitiamo caldamente a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Le saremmo grati se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
È nostra intenzione...
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dopo attenta considerazione...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
L'allegato è in formato... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
RingraziandoLa anticipatamente,
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Spero di sentirLa presto.
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
In fede,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
Cordiali saluti
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Cordialmente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Saluti
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
Saluti
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen