Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen