Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

เรียน ท่านประธานาธิบดี
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
เรียน ท่านผู้ชาย
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน ท่านผู้หญิง
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
ถึงท่านทั้งหลาย
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียน คุณนายสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
เรียน จอห์น
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เราเขียนติดต่อกับ...
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
เนื่องมาจาก...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
เขียนอ้างอิงถึง...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
คุณจะช่วยกรุณา...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
เราสนใจที่จะรับ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
ฉันต้องถามคุณว่า...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
คุณช่วยแนะนำ...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความจริงใจ
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพอย่างสูง
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
ด้วยความเคารพ
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen