Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Señores:
Bästa herr/fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Apreciado Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Querido Juan:
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till dig angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Con relación a...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

¿Sería posible...
Vi är tacksamma om du ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
¿Podría enviarme...
Kunde du skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga dig om ...
Formelle Anfrage, höflich
¿Podría recomendarme...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
¿Podría enviarme...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
Se le insta urgentemente a...
Vi ber dig omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
El archivo adjunto está en formato...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formell, höflich
Para mayor información consulte nuestra página web:
För mer information, se vår hemsida ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
Si requiere más información no dude en contactarme.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, höflich
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formell, höflich
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
Si requiere más información...
Om du behöver mer information ...
Formell, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formell, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Weniger formell, höflich
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Saludos,
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen