Niederländisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Distinguido Sr. Presidente:
Geachte heer President
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Distinguido Señor:
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Apreciado Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Querido Juan:
Beste Jan
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Le escribimos en referencia a...
Wij schrijven u in verband met ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Con relación a...
Met betrekking tot ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
En referencia a...
Ten aanzien van ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Escribo para pedir información sobre...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Le escribo en nombre de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

¿Sería posible...
Zou u het erg vinden om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
¿Tendría la amabilidad de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Me complacería mucho si...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Le agradecería enormemente si pudiera...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formelle Anfrage, höflich
Estamos interesados en obtener/recibir...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formelle Anfrage, höflich
Me atrevo a preguntarle si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formelle Anfrage, höflich
¿Podría recomendarme...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formelle Anfrage, direkt
¿Podría enviarme...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formelle Anfrage, direkt
Se le insta urgentemente a...
U wordt dringend verzocht ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Estaríamos muy agradecidos si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formelle Anfrage, direkt
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formelle Anfrage, direkt
Es nuestra intención...
Het is ons oogmerk om ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Lamentamos informarle que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
El archivo adjunto está en formato...
De bijlage is in ... formaat.
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formell, höflich
Para mayor información consulte nuestra página web:
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formell, sehr höflich
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formell, sehr höflich
Le agradecemos de antemano...
Bij voorbaat dank.
Formell, sehr höflich
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formell, sehr höflich
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formell, sehr höflich
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formell, höflich
Si requiere más información no dude en contactarme.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formell, höflich
Me complace la idea de trabajar juntos.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formell, höflich
Gracias por su ayuda en este asunto.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formell, höflich
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formell, direkt
Si requiere más información...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formell, direkt
Apreciamos hacer negocios con usted.
Wij waarderen u als klant.
Formell, direkt
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formell, sehr direkt
Espero tener noticias de usted pronto.
Ik hoor graag van u.
Weniger formell, höflich
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saludos,
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Saludos,
Groeten,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen