Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
เนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
เราสนใจที่จะรับ...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
ด้วยความจริงใจ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen