Spanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
Distinguido Sr. Presidente:
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Querido Juan:
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Le escribimos en referencia a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
Con relación a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
En referencia a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Escribo para pedir información sobre...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Le escribo en nombre de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
¿Sería posible...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
¿Tendría la amabilidad de...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Me complacería mucho si...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
Me atrevo a preguntarle si...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
¿Podría recomendarme...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Se le insta urgentemente a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Es nuestra intención...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informarle que...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
El archivo adjunto está en formato...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Le agradecemos de antemano...
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
Si requiere más información...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen