Portugiesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
Nós escrevemos a respeito de...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Nós escrevemos em atenção à/ao...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
A respeito de..
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
Com referência a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
Devo perguntar-lhe se...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
O senhor/A senhora poderia recomendar...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
O anexo está no formato...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Espero que possamos trabalhar em parceria.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Nós prezamos o seu negócio.
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Abraços,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen