Japanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
拝啓
・・・・様
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
拝啓
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
拝啓 
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
拝啓
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
拝啓 
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
佐藤太郎様
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
・・・・についてお知らせいたします。
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
一同に代わって、・・・・についてご連絡いたします。
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
・・・・に関してご連絡いたしますが、・・・・
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
・・・・していただけないでしょうか。
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたく思います。
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
・・・・についての詳細な情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
・・・・を送っていただけますか。
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
・・・・は可能でしょうか?
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
・・・・を紹介してください。
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
至急・・・・してください。
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
・・・していただけたら私どもは大変うれしく思います。
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
添付ファイルは・・・・のフォーマットで開いてください。
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
私のパソコンのウイルスチェッカーがウイルスを感知したため、あなたが添付してくださったファイルを開くことができませんでした。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
連絡が遅れてしまい大変申し訳ございません。しかしアドレス間違いがあったためあなた宛てのメールは送信できませんでした。
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
詳細については・・・・のウェブサイトを参照して下さい。
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
この件について話し合える日を心待ちにしています。
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
誠にありがとうございました。
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
私までご連絡ください。電話番号は・・・・です。
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
お返事を楽しみに待っています。
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
敬具
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
敬白
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
敬具
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
よろしくお願い致します。
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen