Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen