Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen